Obľúbené pohľadnice / Popular postcards

Aktualizované / EN { Updated } = 19-03-2017/10:40
[201 /615 pohľadníc / EN { postcards }] [ 32.68% ]

#26
Železničný most

EN { Railway bridge }

#14
Renesančný kaštieľ

EN { Renaissance castle }

#1
Renesančný kaštieľ

EN { Renaissance castle }

#3
Kostol sv. Margity

EN { St. Margaret Church }

#4
Pešia zóna mesta, Renesančný kaštieľ, súsošie sv. Trojicei, Kostol sv. Margity,ZUŠ

EN { Pedestrian zone of the town, Renaissance castle, The Holy Trinity, St. Margaret Church, ZUŠ (School of Art)}

#3
Renesančný kaštieľ, námestie sv. Trojice v noci, Kostol sv. Margity

EN { Renaissance castle, The Holy Trinity Square at night, St. Margaret Church}

#2
Na pozadí jar v chotári, v písmenách : socha sv. Floriána, Súsošie sv. Trojice, Kostol sv. Margity

EN { Spring in field (against a background), Statue of St. Florian, The Holy Trinity Scupture, St. Margaret Church (in points)}

#16
Pešia zóna mesta, renesančný kaštieľ, Kostol sv. Margity

EN { Pedestrian zone of the town,Renaissance castle, St. Margaret Church}

#2
Kostol sv. Margity

EN {St. Margaret Church}

#3
Kostol sv. Margity

EN {St. Margaret Church}

#30
Kunov dom – dom ľudovej architektúry, renesančný kaštieľ, Kostol sv. Margity

EN {The Kuna house – a house of folk architecture,Renaissance castle, St. Margaret Church}

#11
Plaváreň, Železničná stanica, Kunov dom – dom ľudovej architektúry, Panoráma mesta, renesančný kaštieľ, Kostol sv. Margity

EN {Swimming pool, Train station, The Kuna house – a house of folk architecture, City panorama,Renaissance castle, St. Margaret Church}

#21
Železničná stanica, Kunov dom – dom ľudovej architektúry, Pešia zóna mesta, renesančný kaštieľ, Kostol sv. Margity

EN {Train station, The Kuna house – a house of folk architecture, Pedestrian zone of the town,Renaissance castle, St. Margaret Church}

#1
Stará Šaľa – Železničná stanica, Kostol sv. Margity, ZUŠ

EN {Old Town of Šaľa -Train station, St. Margaret Church,ZUŠ (School of Art)}

#11
Železničná stanica, Kostol sv. Margity, renesančný kaštieľ

EN {Train station, St. Margaret Church,Renaissance castle}

#11
Kostol sv. Margity, Váh

EN {St. Margaret Church, Váh river}

#1
Renesančný kaštieľ

EN {Renaissance castle}

#2
Kunov dom – dom ľudovej architektúry

EN {The Kuna house – a house of folk architecture}

#12
Železničná stanica, Kunov dom – dom ľudovej architektúry, Panoráma mesta, renesančný kaštieľ, Kostol sv. Margity

EN {Train station, The Kuna house – a house of folk architecture, City panorama,Renaissance castle, St. Margaret Church}

#7
Plaváreň, Železničná stanica, Kunov dom – dom ľudovej architektúry, Panoráma mesta, renesančný kaštieľ, Kostol sv. Margity

EN {Swimming pool, Train station, The Kuna house – a house of folk architecture, City panorama,Renaissance castle, St. Margaret Church}

#8
Harmincova budova na Hlavnej ulici, Železničná stanica, Kunov dom – dom ľudovej architektúry, renesančný kaštieľ, Kostol sv. Margity

EN {Harmincova building on Main Street, Train station, The Kuna house – a house of folk architecture,Renaissance castle, St. Margaret Church}

#2
Kostol sv. Margity

EN {St. Margaret Church}

#4
Kostol sv. Margity

EN { St. Margaret Church }

#4
Železničná stanica

EN { Train station }

#1
Kostol sv. Margity

EN { St. Margaret Church }

Komentáre sú uzavreté.