O mne / About me

Niečo o mne. / Something about me.

Ahoj, moje meno je Mário, ale oslovujte ma Srnky. Som z malého mesta, je nás tu niečo okolo 25000 . Zbieram pohľadnice, mince a známky. Dávam prednosť známkam z mojej krajiny, ale zbieram aj ostatné. Mám rád fantasy filmy, programovanie.


EN { Hi, my name is Mario, but call me Srnky. I’m from a small town, there is only us something about 25000th. I collect postcards, coins and stamps. I prefer stamps from my country, but I also collect stamps from other countries.
I like fantasy movies, programing. }Výmena pohľadníc - Postcards Exchange

Niečo zo starej stránky. / EN { Something from old website. }

lisp :)
(defun http://www.srnky.org ()
 (prog (CHANGE)
 (terpri)
 START
  (princ "{Home}") (terpri)
  (princ "{Dowload}") (terpri)
  (princ "{Photo}") (terpri)
   (setq CHANGE (read))
    (cond ((eq CHANGE 1)
    (Home) (go START))
    ((eq CHANGE 2)
    (Dowload) (go START))
    ((eq CHANGE 3)
    (Photo) (go START))
    (t
     (princ "Choose your destiny")
     (terpri) (go START))
 )
))  last update 18.09.2005, 12:01


Komentáre sú uzavreté.