Vzdialenosť / Distance sent

Prekročenie hranice 100 000 km cestovania mojich pohľadníc HURÁÁÁÁÁÁÁ.
EN { Over 100 000 km travel of my postcards HOORAY. }

Tento obsah bol zaradený v Pohľadnica. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.