Pohľadnicová nástenka / Postcard Wall

Bol som na návšteve vo firme Ton a.s. ,ktorá vyrába stoličky, a tam som si mohol ohnúť časť stoličky. A tak vznikla nástenka na pohľadnice. :)

EN {I was visiting a TON a.s which manufactures chairs, and there I could bend a piece of chair. Thus arose the Wall of postcards. :) }

Tento obsah bol zaradený v Pohľadnica. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.